รูปแบบของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้กันโดยทั่วไปนั้นมีอยู่ 2 แบบ คือ leased line broadband connection กับแบบ ADSL ซึ่งหลาย ๆ คน ที่ไม่ได้สันทัดในเรื่องเทคโนโลยีเท่าใดนักอาจกำลังสงสัยว่า แล้วทั้ง 2 แบบนี้ มันมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้าง ประสิทธิภาพอันไหนที่ดีกว่ากัน แล้วเราเองจะเหมาะกับการเชื่อมต่อแบบไหนกันนะ

ความแตกต่างของ leased line broadband connection กับ ADSL

  1. leased line broadband connection

การเชื่อมต่อในลักษณะนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนบุคคล หรือของกลุ่มบริษัท องค์กรต่าง ๆ ผ่านทาง Network ซึ่งไม่ใช่การเชื่อมต่อที่เป็นสาธารณะ แต่สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ขอใช้บริการรายนั้น ๆ ไปเลย เพื่อการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วกว่าและความปลอดภัย รัดกุมของข้อมูล เรื่องความลับของธุรกิจต่าง ๆ นั่นเอง

  • ใช้โครงข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศ ผ่านโครงข่าย ISP ที่มีการครอบคลุมอยูในพื้นที่กว้างขวาง
  • สัญญาณมีความคงที่ สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานได้ทุกเวลาที่ต้องการ
  • มีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัย
  • มีระบบเครือข่ายสำรองที่คอยซัพพอร์ต ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  1. ADSL

เป็นการต่อ ADSL Modem ที่ปลายแต่ละด้านของคู่สายโทรศัพท์ จึงทำให้กลายเป็นช่องทางสำหรับสื่อข้อมูลขึ้น โดยมี 3 ช่องคือ ช่องดาวน์สตรีมความเร็วสูง (Downstream) ช่องส่งดูเพล็กซ์ ความเร็วปานกลาง (Duplex) และช่องสำหรับการใช้โทรศัพท์แบบเดิม (POTS) ซึ่งช่องสำหรับการใช้โทรศัพท์จะถูกแยกออกมาด้วยโมเด็มฟิลเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงไม่เกิดการสั่น แกว่ง หรือได้รับผลกระทบขณะที่ใช้งานโทรศัพท์ไปในเวลาเดียวกันความแตกต่างคือ ADSL จะไม่สามารถควบุมความคงที่ของสัญญาณได้เมื่อเทียบกับ leased line broadband connection แต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดี หากใช้กับการเป็นอินเทอร์เน็ตบ้าน