รางเดินสายไฟที่ใช้กันในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆ ก็คือ รางวายเวย์ กับรางเคเบิลเทรย์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะแตกต่างกันตรงที่ลักษณะของการนำมาใช้กับพื้นที่ที่ต่างกัน ดังนั้นในการเลือกใช้ขึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรางแต่ละชนิดจะมีข้อกำหนดของการใช้งานที่แตกต่างกัน ว่าใช้ภายในหรือภายนอก ใช้กับสายไฟชนิดใดได้บ้าง

ดังนั้นก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ รางวายเวย์ ว่ามีวิธีการผลิตอย่างไร และเหมาะกับการใช้งานกับงานลักษณะ เพื่อจะได้เลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง

รางวายเวย์ ทำมาจากอะไร

ส่วนใหญ่แล้วรางวายเวย์ จะทำมาจากวัสดุที่เป็นแสตนเลส หรือเป็นแผ่นเหล็กแล้วนำมาเคลือสี เพื่อให้ได้คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากจะนี้ยังมีวัสดุอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาทำได้ เช่นอลูมิเนียม โดยวัสดุแต่ละชนิดก็จะส่งผลทำให้ราคาของรางแตกต่างกันไปด้วย  สำหรับลักษณะของตัวราง จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นตัวราง และมีฝาที่ใช้ปิดด้านบน

ในการใช้งานรางชนิดจะต้องใช้สกรูในการขันยึดด้วย จึงจะทำให้รางมีความแข็งแรงมากขึ้น ในการติดตั้งรางวายเวย์ นิยมติดตั้งในพื้นที่เปิดโล่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างเช่นในการซ่อมบำรุงหรือตรวจเช็ครางในกรณีที่มีปัญหา เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจะต้องเข้าถึงได้ทันที เพราะว่าเป็นรางที่มีฝาปิด หากติดตั้งในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก การบุรงรักษาในภายหลังก็จะทำได้ลำบาก

รางวายเวย์

ข้อดีของรางวายเวย์

เนื่องจาก รางวายเวย์ เป็นรางที่มีฝาปิดและใช้สกรูในการยึด ดังนั้นจะช่วยป้องกันสายไฟจากสิ่งสกปรกภายนอกได้เป็นอย่างดี หรือจะเป็นพวกสัตว์ต่างๆ ที่มักจะเข้าไปทำลายสายไปก็จะเข้าไปไม่ได้ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสายไฟได้ยาวนานยิ่งขึ้น และความแข็งแรงจากการใช้สกรูยึด ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรางเช่นกัน

ข้อกำหนดของการใช้รางวายเวย์

1.ใช้ในพื้นที่เปิดโล่ง อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า เป็นรางปิดทึบ ดังนั้นจึงต้องเข้าดูแลได้สะดวก จึงจำเป็นต้องติดตั้งในที่โล่งเท่านั้น

2.จำนวนสายไฟเหมาะสม จำนวนสายไฟที่เหมาะสมกับการติดตั้งในรางวายเวย์ ไม่ควรจะเกิน 30 เส้น เพื่อความปลอดภัย โดยนับจากสายที่มีการไหลของกระแสไฟฟ้า

3.มีจุดยึดที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของตัวราง จะต้องมีการติดตั้งตัวยึดรางในทุกๆ 1.5 เมตร

4.ใช้ให้เหมาะสม ในกรณีที่ต้องการนำรางวายเวย์มาใช้งานในที่กลางแจ้ง ที่อาจจะเสี่ยงกับการโดนฝน ควรจะเลือกใช้รางที่มีคุณสมบัติในการกันฝนด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากสายไฟโดนน้ำ และในกรณีของการใช้งานในพื้นที่เสี่ยงเช่นกัน ก็ควรเลือกวัสดุของรางที่เหมาะกับหน้างาน

ถึงแม้ว่า รางวายเวย์ จะมีประโยชน์ในการใช้งานเป็นพิเศษ ยังไงในการเลือกก็ต้องเลือกให้เหมาะสมอยู่ดี ดังนั้นในการเลือกชนิดของรางหรือการติดตั้งราง ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารางได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง