การวัดคุณภาพทางอากาศ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญของโรงงาน หรือ สถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะสร้างมลพิษทางอากาศเยอะกว่าปกติ เพราะการวัดคุณภาพอากาศนั้นจะช่วยให้คุณสามารถทราบถึงแหล่งกำเนิด และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงที รวมทั้งยังเป็นการรักษาสุขภาพร่างกายให้กับแรงงานของเราอีกด้วย ส่วนเครื่องวัดคุณภาพอากาศจาก PICO มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง มาดูกันเลยค่ะ 

  1. CO Monitoring

เครื่องวัดค่า CO หรือ คาร์บอนมอนออกไซด์ในอากาศ ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โมเลกุลของมันสามารถไปจับกับฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดง และ ทำให้เม็ดเลือดแดงลำเลียงออกซิเจนไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้น้อยลง จนทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย 

  1. SO2 Monitoring

เครื่องวัดค่า SO2 หรือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ เป็นเกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน้ำได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอื่นแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซ SO2 มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ 

  1. NO-NO2-NOx Monitoring

เครื่องวัดค่าก๊าซตระกูลไนโตรเจนอย่าง NO2 หรือ ไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศ เป็นก๊าซที่ มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ 

  1. O3 Monitoring

เครื่องวัดค่า O3 หรือ โอโซนในอากาศ ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พื้นดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษทางอากาศ คือ ก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา O3 หรือ โอโซนก่อให้เกิดการระคายเคืองตา ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และเยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถในการทำงานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง

  1. CO2 Monitoring

เครื่องวัดค่า CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ และ ส่งผลต่อทางเดินหายใจ และ ทำให้ก๊าซออกซิเจนในอากาศเจือจางลงและส่งผลให้เกิดภาวะหายใจไม่ออกได้ 

  1. Multi Gas Calibrator

ตัวสุดท้ายเป็นเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่สามารถวัดค่าได้หลายก๊าซ ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซโอโซน, คาร์บอนมอนออกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไนโตรเจนไดออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ และ อื่น ๆ อีกหลายตัว เรียกได้ว่าเครื่องเดียวก็เอาอยู่

หากคุณสนใจอยากสั่งซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศจาก PICO ก็สามารถขไปดูรายละเอียดของสินค้า และ การบริการจากเราได้ที่ https://www.pico.co.th/ หรือ ติดต่อสอบถาม และ ปรึกษาเราได้ที่ LINE: @pico และ อีเมล: marketing@pico.co.th คิดถึง ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด ครบวงจรในงานอุตสาหกรรม ต้อง PICO